Notícies d’interès

Ajuts al Lloguer jove

Publicada a Convocatòries, jove_segrià, Novetats, Recursos, Servei d'Informació Juvenil, Societat i Cultura. el Dimarts 27 de setembre de 2022


És una nova línia d'ajuts al lloguer per a les persones joves que no van poder accedir a la convocatòria estatal.

Es poden demanar del 28 de setembre al 7 d'octubre.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha convocat una nova línia d’ajuts per pagar el lloguer destinats a joves de fins a 36 anys. S’hi poden presentar tots els joves que no hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo lloguer jove estatal. La convocatòria compta amb un pressupost inicial de 29 M€.

Qui els pots demanar

Joves que tinguin fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud. Titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació. Les rendes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència. Si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden sol·licitar l’ajut de manera individual i si més d’un en resulta beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Requisits d’accés

Els ajuts no es donen per ordre d’arribada. S’ha establert la concurrència competitiva per poder prioritzar i estudiar tots els expedients de les persones joves sol·licitants.

L’import final de l’ajut no és lineal, sinó que pot ser de fins a 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer.

Import de la subvenció

20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. 30% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats. 40% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

És una nova línia d'ajuts al lloguer per a les persones joves que no van poder accedir a la convocatòria estatal.

+ info a: https://bit.ly/3y1qeJh

Tràmit: https://bit.ly/3UMxoen