Recursos

Informació i assessorament

Recursos

Si ets un o una professional de les polítiques, regidor/ora i/o jove aquesta información et pot interesar. Aquesta web facilita la informació sobre els recursos que ofereix tant la Direcció General de Joventut com qualsevol altra institució per als agents que intervenen en polítiques locals de joventut.

Índex de recursos:

Ens locals/Ajuntaments

Recursos
Legislació instal·lacions
Certificat de delictes de naturalesa sexual

Lleure menors de 18 anys


Associacions Juvenils


Instal·lacions Juvenils