Notícies d’interès

Aprovat el Pla d’actuació per a les activitats educatives infantils i juvenils que tenen lloc fora de l’horari lectiu: extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives

Publicada a Associacionisme, jove_segrià, Novetats, Recursos, Societat i Cultura. el Divendres 22 de octubre de 2021


Avui s’ha aprovat el Pla d’actuació per a les activitats educatives que duen a terme els infants, adolescents i joves d’entre 3 i 18 anys fora de l’horari lectiu, així com les que realitzen els joves de fins a 18 anys als serveis i equipaments juvenils. Per tant, s’adreça als participants en múltiples activitats -que es fan tant dins com fora dels centres educatius- , inclosos els educadors, monitors, entrenadors o dinamitzadors.

Es recomana que aquestes activitats educatives es realitzin en grups d’infants i joves que siguin estables. Constitueixen, de fet, una tercera bombolla, anomenada ‘grup constant’, diferent al grup de convivència estable (GCE) de l’escola. En aquest grup constant les mesures de protecció (per exemple, la distància física) no s’han de relaxar si no és imprescindible per a fer l’activitat; no obstant, si les activitats extraescolars es fan dins de l’escola, quan tinguin lloc amb joves o infants únicament del mateix grup de convivència estable (GCE) s’hauran d’aplicar només les mesures d’higiene i prevenció i mascareta equivalents a les del grup de classe.

Pel que fa l’ús de les mascaretes, actualment la norma estableix el seu ús obligatori per a persones a partir de 6 anys, però es permet prescindir-ne a l’exterior quan es pugui mantenir la distància mínima de seguretat i es facin activitats on no es pugui usar o no sigui recomanable: activitat física intensa, tocar instruments de vent, etc. En general, es recomana que les ràtios es mantinguin entre 10-20 participants per grup constant.

Per últim, pel que fa a la gestió de casos, les activitats en grups s’han de dividir en dos: persones immunitzades –que han passat la COVID-19 en els darrers 6 mesos i/o tenen la pauta de vacunació completa- i no immunitzades -no han passat la COVID-19 en els darrers 6 mesos i no tenen la pauta de vacunació completa-. Aquesta divisió determina l’actuació a realitzar quan es confirmi un cas positiu dins el grup constant en la resta de participants.

Pla d'actuació per a les activitats educatives infantils i juvenils.