Notícies d’interès

El Consell Comarcal del Segrià impulsa el programa ‘SALUT MENTAL I EMOCIONAL JUVENIL’ per lluitar contra una problemàtica agreujada arran de la covid

Publicada a Accions als INS, jove_segrià, Novetats, Recursos, Salut, Servei d'Informació Juvenil. el Dijous 17 de febrer de 2022


La iniciativa posa en marxa accions per prevenir, protegir i promoure la vida saludable en la població juvenil en l’àmbit de la salut mental

Les sessions de formació es desenvolupen en els instituts de la comarca i els objectius són la detecció precoç, la formació i la intervenció

L’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Segrià ha començat aquest curs el programa Salut Mental i Emocional Juvenil, destinat a impulsar accions per prevenir, protegir i promoure la vida saludable en la població juvenil en l’àmbit de la salut mental, tal com ja ho fa en la salut física, afectiva, sexual i reproductiva.

El programa té com a objectius la detecció precoç, formació i intervenció en salut mental i emocional juvenil. Així, es busca intervenir de forma precoç a aquelles persones que ho necessitin i dotar les persones joves de les eines per recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant de circumstàncies adverses. Tot plegat amb la voluntat de transformar les persones participants en guardians de la salut mental i emocional de les persones joves d’arreu, enfocant el treball des d’un punt de vista optimista i constructiu.

El servei de detecció, formació i intervenció en salut mental i emocional juvenil es fa en instituts de la comarca sota la direcció tècnica d’Isaac Lloveras, psicòleg i sociòleg d’Aimentia HealthTech, amb el suport de tot un equip de professionals.

El projecte consta de diferents fases i es durà a terme durant tot l’any. En una primera fase preparatòria es fa la planificació i coordinació; posteriorment es fa la distribució de qüestionaris per a la detecció de problemàtiques i valoració de l’estat mental i emocional del col·lectiu; finalment, es passa a la fase de dinamització mitjançant tallers formatius en salut mental i emocional per a l’alumnat de 2n d’ESO dels instituts del Segrià.

Els continguts de les sessions són: que és i per què és important la salut mental i emocional; mites, estigma i realitats; context i dades; factors de risc i protectors; estrès, ansietat, depressió i autolesions; recursos disponibles; primers auxilis psicològics: habilitats d’afrontament i gestió emocional; acompanyament entre iguals; i espai de diàleg.

Les sessions de formació en instituts (algunes de les quals van destinades a alumnes, i altres per a docents i professionals) ja s’han començat a implementar, concretament a l’INS Canigó d’Almacelles, a l’INS d’Almenar i a l’INS d’Alpicat, i properament (3 de maig) se celebraran a l’INS Seròs.

L’última fase és la de seguiment, ja que s’hauran pogut detectar algunes persones que necessiten un suport específic més enllà de la formació bàsica obtinguda i se’ls informarà i derivarà cap als recursos disponibles. La darrera fase és la que inclou l’informe final de resultats i avaluació del projecte.

Cal recordar que a Catalunya, s’estima que entre el 10% i el 20% dels adolescents pateixen algun trastorn mental, i que el suïcidi ja és la primera causa de mort entre les persones joves. La crisi sanitària i social de la Covid-19 han provocat un empitjorament generalitzat en aquest àmbit de la salut mental i emocional.

És en base a aquestes dades que des del Consell Comarcal del Segrià s’ha cregut oportú implementar aquest projecte que té com a objectius concrets detectar potencials problemàtiques de salut mental i emocional; alfabetitzar en el concepte de salut mental i emocional; reduir l’estigmatització i el secretisme de forma responsable, eliminant els mites i informació errònia; mostrar el context actual de forma entenedora i educar en la terminologia adequada; promoure l’accés a l’ajuda; formar en els factors de risc i factors protectors; informar en tècniques de gestió emocional basades en la recerca de recursos d’afrontament i la resiliència; reduir les potencials conductes autolítiques i suïcides; recercar, treballar i mostrar les intervencions i recursos disponibles existents; i fomentar el treball participatiu per incentivar el col·lectiu juvenil a dissenyar les possibles intervencions a realitzar en el seu entorn més pròxim.