Notícies d’interès

El Govern valida el Pla d’Actuació de Joventut 2021 – COVID fixant noves prioritats per fer front als efectes de la pandèmia sobre els i les joves .

Publicada a Novetats, Plans Locals de Joventut, Recursos. el Dimarts 09 de març de 2021


La Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut (CIPJ), òrgan coordinat per la Direcció General de Joventut i que agrupa tots els departaments del Govern de la Generalitat, va validar divendres passat el Pla d’Actuació de Joventut 2021 – COVID.
D'aquesta manera el ple de la CIPJ ha donat llum verda al document que traça les línies estratègiques i prioritàries del conjunt del Govern per impulsar, desplegar i donar resposta directa aquest any 2021 als principals reptes i dificultats de les persones joves, el col·lectiu que ha resultat ser un del més afectats per les conseqüències de la COVID-19 en tots els àmbits essencials (educació, ocupació, emancipació i salut) tal com estableixen tots els indicadors i informes.
Precisament amb l’objectiu d’afrontar l’especificitat dels efectes de la COVID sobre els i les joves, el Pla d’Actuació de Joventut que relleva el ja exhaurit 2017-2020 tindrà una vigència en el present any 2021. En paral·lel a aquest procés, Joventut coordina i dissenya el nou Pla Nacional de la Joventut de Catalunya que marcarà el rumb de les polítiques de joventut més a llarg termini, durant la propera dècada, i que veurà la llum el 2022.
El Pla validat divendres contempla així un total de 5 grans fites (drets, inclusió, connexió, bé comú i gestió d’allò públic) en les quals hi ha previstes fins a 25 línies estratègiques que agrupen un total de 104 objectius concrets que es desenvoluparan des tots els departaments i àrees del Govern:

Fita 1. Drets de les persones joves
Fita 2. Inclusió social per a totes
Fita 3. Connexió i transformació digital
Fita 4. Bé comú i justícia climàtica
Fita 5. La Res-pública juvenil

Tal com es detalla al Pla d’Actuació 2021 – COVID, l’àmbit dels Drets de les persones joves (fita 1) agrupa totes les estratègies per fomentar l’èxit educatiu, l’ocupació digna, el dret a l’habitatge, el benestar i la salut, l’accés i la producció cultural o la participació.
En aquest àmbit destaca la posada en marxa d’un nou programa de formació professional ocupacional dual per facilitar l’accés a la primera feina i la inserció laboral de les persones joves en situació d’atur, especialment en el cas dels aturats de llarga durada. La iniciativa preveu formacions adaptades al territori i als sectors emergents fruit dels nous filons d’ocupació, amb finançament de la contractació de la persona jove durant un any.
Així mateix, el Pla també inclou múltiples programes i adaptacions a iniciatives existents, com és la incorporació del col·lectiu jove com a prioritari en els Plans de desenvolupament econòmic local, la priorització de les empreses que apostin per donar continuïtat als i les joves universitaris/àries que facin les pràctiques professionals al seu centre, la prospecció de nous filons d’ocupació generats per la pandèmia o l’adaptació al context del COVID dels programes de Noves Oportunitats o de la Garantia Juvenil, de la qual gaudeixen actualment uns 203.000 joves.
D’altra banda, en l’àmbit de l’accés a l’habitatge es preveu posar en marxa nous projectes de l’Economia Social i Solidària lligats als nous filons d’ocupació i a la producció sostenible i ecològica. En aquest sentit, es donaran ajuts a l’autoocupació de joves en aquest àmbit als quals també es farà assessorament i es crearà una xarxa de suport i de sinèrgies entre els diferents projectes que neixin de la iniciativa.
També en habitatge, el Pla preveu treballar per incrementar els ajuts urgents a les persones que estan a punt de perdre l’habitatge per una situació transitòria en el context COVID, així com augmentar el parc d'habitatges de lloguer social, entre d’altres, com a objectiu a mitjà termini.
Pel que fa a la Inclusió Social (fita 2), el Pla inclou fins a 81 objectius que contenen programes o iniciatives adaptades al context COVID centrades a promoure la igualtat de gènere, prevenir les violències masclistes i LGBTIfòbiques o a millorar l’atenció a les adolescents i joves víctimes d’aquestes violències.
En el camp de la Connexió i transformació digital (fita 3), els 32 objectius del Pla posen l’accent en reduir la bretxa digital entre les persones joves, així com en millorar les seves competències per tal de garantir els drets i l’emancipació digital. El document també planteja la creació d’eines de comunicació co-creatives i bidireccionals entre joves, així com els programes per incrementar l’educació digital crítica per tal de millorar les condicions d’emancipació i sobirania digital de la joventut.
El Bé comú i la justícia climàtica (fita 4) és una de les novetats del Pla d’aquest any ja que incorpora en les polítiques de joventut la mirada a favor del canvi del model productiu tenint en compte el clima. El consum responsable, sostenible i de proximitat o la cooperació internacional en joventut són ítems que incorpora aquest eix i que han estat molt presents en les darreres mobilitzacions d’activisme ciutadà protagonitzades majoritàriament per gent jove, com són el moviment “Joves pel clima”.
Per últim, la Res-pública juvenil (eix 5) aborda totes les qüestions relacionades amb el desplegament de les polítiques de joventut, l’avaluació de les polítiques públiques i la interlocució a nivell internacional en matèria de joventut.

490 participants i 39 grups de treball
La validació divendres passat del Pla d’Actuació de Joventut 2021 – COVID per part de la CIPJ ha estat precedit per un ampli consens de diferents agents i representants juvenils. Així, la Direcció General de Joventut ha coordinat en els darrers mesos un total de 39 grups de treball dins de 6 taules territorials, i ha contrastat els resultats amb la Taula del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el consell rector del Pla Nacional de Joventut.
En aquestes trobades de debat hi han assistit un total de 490 participants (328 dones i 162 homes), entre referents tècnics/ques (313), càrrecs electes (110) i representants d’entitats (67).
Aquests espais s’han complementat amb el procés realitzat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb les seves entitats membres, que també han aportat propostes al Pla.