Notícies d’interès

Els casals de lleure d’estiu del Segrià recuperen les xifres dels anys previs a la pandèmia, amb 8.490 participants i 1.256 monitors/ores

Publicada a Associacionisme, jove_segrià, Novetats, Recursos, Societat i Cultura. el Dijous 08 de setembre de 2022


El Servei Comarcal de Joventut “JoveSegrià” fa una valoració molt positiva de les dades

S’han organitzat 301 activitats, de les quals 230 han estat de lleure i 71 han estat activitats esportives

El nombre de casals de lleure celebrats durant aquest estiu a la comarca del Segrià ha arribat a unes xifres que se situen a l’alçada dels anys previs a la pandèmia, amb la qual cosa des del Consell Comarcal se’n fa una valoració molt positiva i es considera que es confirma el retorn a la normalitat.

Segons el Servei Comarcal de Joventut “JoveSegrià”, els casals del Segrià han comptat amb 1.256 personal de monitoratge i de suport i amb uns 8.490 nens i nenes participants.

Pel que fa a les activitats, se n’han celebrat un total de 301, de les quals 71 han correspost a activitats esportives (principalment casals esportius) i 230 a activitats de lleure, una xifra sensiblement superior a l’any anterior (216). D’aquestes 230 activitats de lleure, 219 han estat casals d’estiu (96 a Lleida ciutat i 134 a la resta de la comarca), 9 han estat acampades i 2 rutes.

La majoria de les activitats han estat organitzades pels ajuntaments de manera directa o indirecta, tot i que també n’hi ha hagut que han estat organitzades per entitats (principalment acadèmies o entitats que duen a terme extraescolars o acadèmies d’idiomes, o també entitats pròpiament que venen directament del sector o del món del lleure) i per AFAs.

Pel que fa a les accions dutes a terme des del Consell Comarcal del Segrià abans de la campanya d’estiu, cal destacar la informació facilitada a totes les entitats respecte el decret de lleure, la legislació, la normativa i altres aspectes relacionats amb el món del lleure, una formació virtual sobre la campanya amb dos sessions formatives que van comptar amb 60 participants, i 274 assessoraments.

A més, durant la campanya, s’han fet 35 visites de seguiment, comprovació i assessorament, entre elles la que va comptar amb la participació d’Alexis Serra, secretari d’Infància, Adolescència i Joventut, i Àlex Sastre, director general de Joventut, a més dels responsables del Consell Comarcal. A més, el servei d’assessorament va dur a terme 560 atencions.

La cap de l’àrea de Joventut del Consell, Teresa Malla, fa una valoració molt positiva d’una campanya en la que en volum d’activitats s’han superat les xifres de l’any 2020 i 2021 (en pandèmia) i fins i tot les de l’any 2019 (sense pandèmia), fruit del retorn a la normalitat i de la demanda social. En general, la campanya d’activitats d’estiu 2022 s’ha desenvolupat amb plena normalitat i sense incidències importants.

També es valoren molt favorablement les sessions formatives per part de les entitats especialitzades. Pel que fa al nombre d’assessoraments, se superen les xifres dels anys 2020 i 2021. Es destaca igualment que el volum més gran d’activitat es concentra al mes de juliol, tot i que enguany també s’ha mantingut un bon nombre d’activitats a l’agost. Altres aspectes a destacar és que l’activitat principal és el casal de vacances o casal d’estiu, i que la creació d’una Borsa de Monitors/ores ha generat fins a 10 contractes temporals en campanya d’estiu.