Agenda jove_segrià

Curs de preparació de la prova ACTIC nivell mitjà a Maials

  • Dia i hora: 27 octubre 2021 -
  • Lloc: Ajuntament de Maials
  • Inscripcions: WhatsApp al 673 267 372. Preu: 25 €. Termini màxim d'inscripcions fins el 21 d'Octubre de 2021. Curs subvencionat per mitjà del Pla Local de Joventut.

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permetrà a qualsevol persona de més de 16 anys de mostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat seran telemàtics.

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Per mitjà de l’ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.