Agenda jove_segrià

Curs Primers Auxilis i Suport Vital Bàsic amb DEA

  • Dia i hora: 23 juliol - 24 juliol 2021 - Divendres de 17.00 h a 21.00 h i dissabte de 09.00 h a 13.00 h.
  • Lloc: Ajuntament de Benavent de Segrià.
  • Inscripcions: Per mitjà de formulari a; www.benaventdesegria.cat

Les estratègiques metodològiques que s’utilitzaran seran dinàmiques i participatives, on els usuaris despertin l’interès pel que s’està treballant i d’aquesta forma, pugui aconseguir resoldre els dubtes i inquietuds que els sorgeixi en relació als temes treballats durant l’acció formativa. És plantejaran casos adequats a l’entorn d’activitat dels usuaris i/o context en el qual haurien d’actuar si fos necessari. Resolent els casos i donant resposta a les necessitats que tinguin en tot moment. El material tècnic i didàctic que s’utilitzarà per desenvolupar l’acció formativa serà l’adequat per tal d’aconseguir els aprenentatges plantejats i buscar una contextualització al més real possible a la que haurien d’afrontar en una situació real.

Que són els primers auxilis?

Suport vital bàsic per adults i ús de DEA

Posició Lateral de seguretat (PLS)

ICTUS

Obstrucció de la via aèria per cossos estranys

Hemorràgies

Infart

8 h en total.