Notícies d’interès

Noves publicacions de l’Observatori sobre l’acció dels consells comarcals en matèria de joventut i sobre l’activisme juvenil.

Publicada a Associacionisme, Novetats, Plans Locals de Joventut, Recursos. el Dissabte 01 de maig de 2021


La recerca Guanyar els carrers és el resultat de la suma de l’anàlisi de diferents moviments socials protagonitzats per joves i les reflexions de l’àmbit acadèmic, articulat en dos espais diferents. D’una banda, el 27 de febrer de 2020 va tenir lloc el seminari “Guanyar els carrers: noves onades de protesta juvenil” amb la participació d’una activista del moviment feminista, una altra del moviment independentista i un tercer activista pel clima. De l’altra banda, es va realitzar un qüestionari a 15 experts.

La publicació compila el debat i el diàleg entre el món de l’activisme i l’acadèmia i apunta les tendències dels moviments juvenils en el futur.

L’Aportacions Consells comarcals i polítiques de joventut fa una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut realitzada als serveis de joventut dels consells comarcals de tot Catalunya per conèixer quines accions fan en matèria de joventut. Inclou una descripció de la situació dels serveis comarcals de joventut en quant a estructura, recursos econòmics, relacions interdepartamentals i interinstitucionals i a la tipologia de les actuacions que desenvolupen. A partir de les dades analitzades, la recerca proposa un model teòric de servei comarcal per desenvolupar de manera òptima les polítiques comarcals de joventut.

El 2018 es va publicar també en la col·lecció Aportacions l’anàlisi de l’Enquesta que estava adreça als municipis sota el títol Estratègies dels municipis en matèria de joventut. Una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques 2016-2017 i que també està disponible en línia. En resum, a partir d’aquesta Enquesta s’ofereixen, d’una banda, els resultats sobre municipis i, de l’altra, sobre consells comarcals.

Consells comarcals i polítiques de joventut. Una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut 2016-2017
Aportacions número 64

Estratègies dels municipis en matèria de joventut. Una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques 2016-2017
Aportacions número 57