Participació Juvenil

Participació Juvenil

La fortalesa del teixit social juvenil, la participació dels i les joves, és també un objectiu de les polítiques socials destinades a la gent jove. Les accions que es desenvolupen en el programa de participació juvenil i associacionisme tenen com a objectiu el foment de la ciutadania activa, la creació de l'esperit crític, la presa de decisions i l'augment de la implicació del jovent en tot allò que els afecta o els interessa. Des del JoveSegrià creem els canals necessaris per tal d'arribar al màxim nombre de joves i per tal de fomentar-ne la participació, tant de manera col·lectiva com individual en la seva vida, en el seu context/entorn i en sí del seu municipi. Les nostres accions s’articulen en tres projectes: el suport a l'associacionisme, el foment de la participació i el suport a iniciatives conjuntes.

Et podem ajudar en:

  • Informació sobre els recursos adreçats a les entitats (subvencions, cursos...).
  • Assessorament i recursos per a la realització d'activitats i creació d'entitats.
  • Formació específica.
  • Reunions d'entitats de la comarca.
  • Trobada d'entitats juvenils.
  • Assessorament per crear associacions i suport per a les existents.