Notícies d’interès

Prop de 26.000 joves menors de 36 anys han demanat l’ajut al lloguer

Publicada a Convocatòries, jove_segrià, Novetats, Recursos. el Dimecres 19 de octubre de 2022


El dia 7 d'octubre a les 15.00 h va acabar el termini per a presentar les sol·licituds

De les 25.733 sol·licituds presentades 18.624 (72,3%) s’han presentat a la demarcació de Barcelona, 2.715 (10,5%) a Girona, 1.397 (5,4%) a Lleida i 2.997 (11,6%) a Tarragona

Des del 28 de setembre i fins el passat 7 d'octubre ha estat obert el termini perquè els joves de fins a 36 anys, hagin pogut sol·licitar un ajut per pagar el lloguer. Fins a les 14 hores d’avui (a les 15 h es tanca el termini) ja han entrat 25.733 sol·licituds de joves que s’han volgut acollir a aquesta convocatòria, tant si havien demanat el Bo lloguer jove i els ha estat denegat, com si no l’havien demanat.

Les condicions d’aquesta convocatòria, del Departament de Drets Socials, amb concurrència competitiva, s’han establert per poder prioritzar i estudiar tots els expedients de les persones joves sol·licitants en funció d’uns paràmetres ponderables. Així doncs, els 29 milions d’euros destinats, arribaran als joves que més ho necessiten i no als qui han entrat abans la sol·licitud.

L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. Serà del 30% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats i serà del 40% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats.

L’import final de l’ajut no és lineal, com en el cas de Bo lloguer jove, sinó que pot ser fins a un màxim de 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer.

De les 25.733 sol·licituds presentades fins a les 14 hores, 18.624 (72,3%) s’han presentat a la demarcació de Barcelona, 2.715 (10,5%) a Girona, 1.397 (5,4%) a Lleida i 2.997(11,6%) a Tarragona.