Notícies d’interès

Subvencions per al pagament del lloguer 2021

Publicada a Convocatòries, Novetats. el Dissabte 01 de maig de 2021


Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

La convocatòria de l'any 2021 està oberta des del dia 27 d'abril al 4 de juny de 2021.

Beneficiaris
Persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits
Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Imports màxims de lloguer mensual

Barcelona ciutat: 800 euros.
Demarcació de Barcelona: 800 euros.
Demarcació de Girona: 550 euros.
Demarcació de Tarragona: 550 euros.
Demarcació de Lleida: 500 euros.
Les Terres de l'Ebre: 400 euros.
Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

Import de la subvenció
20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge.

Accés al tràmit.