Notícies

De la categoria: Treball

Tot i la millora de la taxa d’atur juvenil, l’emancipació cau fins al 18%.

Publicada a Treball. el Dissabte 01 de maig de 2021


Tot i la millora de la taxa d’atur juvenil, l’emancipació cau fins al 18%.

Segons les dades del 1r trimestre de 2021 de l'Enquesta de població activa (EPA) la taxa d'ocupació entre les persones joves se situa en el 44,6% (2 punts percentuals per sobre respecte el mateix trimestre de l’any anterior) i la taxa d'atur arriba al 24,3%, quatre punts percentuals més que el mateix trimestre de 2020 però tres menys respecte l’anterior trimestre (27,3%, el 4t trimestre de 2020). Les dades sobre el mercat de treball mostren una evolució ambivalent que impacta directament sobre les opcions d’emancipació juvenil (18%), la xifra més baixa del segle.

Vull llegir més