Notícies d’interès

Les empreses, autònoms i cooperatives ja poden sol·licitar els ajuts del SOC per contractar persones joves per un valor total de 125 milions d’euros

Publicada a Convocatòries, Garantia Juvenil, Novetats, Recursos, Treball. el Dimarts 01 de febrer de 2022


S'obre el termini el 31 de desembre de 2021 a les 9h que finalitza el 31 de març de 2022 a les 15h.

Les dues convocatòries de subvencions permetran la contractació de més de 7.000 persones menors de 30 anys desocupades.

L’ajut per a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat és de 17.684 euros per cada jove contractat durant un any a jornada completa.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert les convocatòries d’ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys durant un any i a jornada completa. En total, s’hi destinen 125 milions d’euros, que permetran la contractació de més de 7.000 persones joves sense feina.

Els joves tenen greus dificultats per incorporar-se al mercat de treball ja des de fa anys. De fet, des de la crisi del 2008 l’atur juvenil no ha deixat de ser una de les principals xacres de la nostra societat. A més, i degut a la precarietat laboral que pateixen, el jovent ha estat també el col·lectiu més damnificat pels efectes de la pandèmia de la covid-19 en el mercat de treball. Actualment, segons dades de l’EPA del tercer trimestre de l’any, la taxa d’atur juvenil és del 19,4%, gairebé el doble que la població general.

Amb aquests nous programes de foment de la contractació que posa en marxa el SOC, el Departament d’Empresa i Treball vol sacsejar les xifres d’atur juvenil, generar ocupació de qualitat, oferir als més joves una experiència laboral i ajudar les empreses a reactivar-se després de la crisi de la covid-19 i créixer amb talent jove.

La meitat del pressupost (62,5 milions d’euros) es destina a subvencionar contractes en pràctiques per a joves amb titulació (ja sigui universitària, cicles formatius de grau mig, superior o equivalents, o certificats de professionalitat), i l’altra meitat, a subvencionar contractes laborals per a joves que no poden subscriure un contracte de pràctiques.

Els requisits per ser contractat dins d’aquests programes són tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat. Per tant, les persones joves interessades s’han de posar en contacte amb la seva Oficina de Treball. En el cas dels contractes de treball en pràctiques, s’han de complir els requisits que exigeix aquesta modalitat contractual.

Pel que fa a les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat amb establiment operatiu a Catalunya, el SOC els ofereix un ajut de 17.684 euros per cada jove menor de 30 anys contractat durant 12 mesos a jornada completa. El contracte pot estar formalitzat des d’un mes abans de la publicació de la convocatòria de les subvencions al DOGC (és a dir, des del 30 de novembre de 2021) i fins al 28 de febrer de 2022.

El nombre de contractes subvencionats no pot ser superior a cinc ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat contractant. En el cas d'una persona física o jurídica que tingui fins a una persona contractada, pot sol·licitar la subvenció per a un contracte.

Les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat interessats poden presentar les sol·licituds a partir de demà dia 31 de desembre de 2021 i fins al 31 de març de 2022 a través de l’espai Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya o al Canal Empresa, buscant “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits.

Per a més informació: https://bit.ly/3s0kGe8