Plans Locals de Joventut

Assessorament a regidories

Plans Locals de Joventut

Planificar les nostres actuacions com a professionals ens ajuda a justificar allò què fem amb els recursos públics disponibles, ja que comporta una reflexió i el plantejament d'una estratègia de treball compartida amb altres agents i amb el propi jovent i a l'hora en garanteix el plantejament d'una avaluació encarada no tan sols als resultats sinó a tot el procés. Els Plans Locals de Joventut són una eina de planificació estratègica bàsica per assolir polítiques de joventut municipals de qualitat, amb la màxima eficàcia i eficiència. La seva temporalització actualment és de 4 anys i anualment es desenvolupen els seus projectes amb una planificació més concreta que es revisa i reorienta si és necessari en funció de la situació i necessitats actuals.

Et podem ajudar en:

  • Assessories específiques i individualitzades.
  • Orientacions per a l'elaboració d'un Pla Local de Joventut.
  • Suport i seguiment.
  • Convenis de treball amb el Consell Comarcal del Segrià en matèria de Polítiques de Joventut.
  • Redacció de Plans Locals de Joventut.
  • Servei tècnic.

Informacions recents sobre Plans Locals de Joventut